Supporterkontakt / SLO

IF Elfsborg har två så kallade Supporter Liaison Officers (SLO) inom organisationen: Jacob Franzén, heltidsanställd som Ungdomsansvarig/SLO/tränare.

Här beskriver vi SLO-rollen inom IF Elfsborg.

Bakgrund och syfte

SLO-rollen infördes i svensk fotboll 2012, efter att UEFA infört en regel om att klubbar som ska spela i UEFA-cuperna ska ha en SLO i sin organisation. SLO-systemet är utvecklat framför allt efter intryck från Tyskland, där det funnits i ett par decennier. Dess syfte är att bidra till att inkludera supporterrörelsen i fotbollsfamiljen, istället för att genom bristande dialog skapa en klyfta mellan förbund och föreningar å ena sidan och supportrarna å den andra.

SLO:ernas uppgift är att vara föreningens spetskompetens kring supporterkulturen, ett bollplank i dess beslutsfattande i frågor med bäring på supporterrörelsen, samt att vara en kontaktyta och samtalspartner med föreningens supportrar. SLO:erna har därmed både ett dialogförstärkande och konfliktreducerande uppdrag. I instruktionerna är det tydligt uttalat att SLO inte ska vara en del av säkerhetsarbetet.

Inom IF Elfsborg har verksamhetsområdet Vi Tillsammans tre ben. Ett av dem är supporterrelationer där SLO-rollen möjliggör en stor del av arbetet med IF Elfsborgs supportrar.

Vad gör en SLO?

De konkreta uppgifterna är varierande, men här följer några exempel:

Allmänna arbetsuppgifter

Dialog / information

I samband med match

SLO (Supporter Liaison Officer) kontakt

Jacob Franzén: 0727-014141 & jakob.franzen@elfsborg.se

 

 

Bli kontaktad av vår SLO

Huvudpartners Officiella sportleverantörer