Supporterkontakt / SLO

IF Elfsborg har en så kallad Supporter Liaison Officers (SLO) inom organisationen.

Här beskriver vi SLO-rollen inom IF Elfsborg.

Bakgrund och syfte

SLO-rollen infördes i svensk fotboll 2012, efter att UEFA infört en regel om att klubbar som ska spela i UEFA-cuperna ska ha en SLO i sin organisation. SLO-systemet är utvecklat framför allt efter intryck från Tyskland, där det funnits i ett par decennier. Dess syfte är att bidra till att inkludera supporterrörelsen i fotbollsfamiljen, istället för att genom bristande dialog skapa en klyfta mellan förbund och föreningar å ena sidan och supportrarna å den andra.

SLO:ernas uppgift är att vara föreningens spetskompetens kring supporterkulturen, ett bollplank i dess beslutsfattande i frågor med bäring på supporterrörelsen, samt att vara en kontaktyta och samtalspartner med föreningens supportrar. SLO:erna har därmed både ett dialogförstärkande och konfliktreducerande uppdrag. I instruktionerna är det tydligt uttalat att SLO inte ska vara en del av säkerhetsarbetet.

Inom IF Elfsborg har verksamhetsområdet Vi Tillsammans tre ben. Ett av dem är supporterrelationer där SLO-rollen möjliggör en stor del av arbetet med IF Elfsborgs supportrar.

Vad gör en SLO?

De konkreta uppgifterna är varierande, men här följer några exempel:

Allmänna arbetsuppgifter

• Bidra till kännedom och kunskap om föreningens demokratiska strukturer bland supportrarna.
• Säkerställa supporterperspektivet i den dagliga driften av föreningen.
• Uppmuntra och bidra till exponering av aktivt, positivt supporterskap runt föreningen. Bidra till rekryteringen av ny publik och unga supportrar.
• Samverkan med övriga SLO:er i Sverige, samt evenemangsorganisation och supporterpolis i planerings- och utvärderingsarbete kring matchevenemang.

Dialog / information

• Upprätthålla löpande dialog och god relation med de organiserade supportergrupperna, samt i möjligaste mån med ett brett spann av arenans besökare.
• Uppmuntra och stödja bred och nyanserad dialog och debatt inom supporterleden.
• Bidra till spridning av information som bedöms särskilt relevant i supporter-/läktarrelaterade frågor.

I samband med match

• Sammanställa nödvändig information inför match, särskilt bortamatch.
• Bistå gästande supportrar med den information de behöver.
• Delta på och säkerställa supporterperspektiv under för- och eftermöte.
• SLO-resurs på läktarna under match.

SLO (Supporter Liaison Officer) kontakt

Jacob Norrhult: 072-401 93 54 jacob.norrhult@elfsborg.se

 

Bli kontaktad av vår SLO

Huvudpartners