Säkerhet & Trygghet

Vi vill att Du ska känna Dig trygg och välkommen på arenan. IF Elfsborgs arbete med trygghet, säkerhet och service utgår från föreningens värdegrund och uppförandekod som all personal samt besökare förväntas agera enligt.

Det övergripande målet för arbetet vid matcharrangemang är att alla som arbetar på eller besöker Borås Arena ska vistas i en allt igenom trygg och säker miljö. Detsamma gäller på väg till och från arenan i samband med våra matcher, vilket även inkluderar våra bortamatcher.

Ingen ska behöva utsättas för våld eller hot om våld eller rasistiska, diskriminerande eller på andra sätt nedsättande påhopp. Ingen ska heller känna att deras trygghet eller säkerhet äventyras på något annat sätt.

 

Personal med särskild fokus på trygghet och service

Vid varje matcharrangemang arbetar ett stort antal personer med trygghet, säkerhet och service för att på bästa sett ge Dig en positiv upplevelse.

Publikvärdar
Publikvärdarnas roll är att höja trivseln bland publiken. Deras huvudsakliga uppgifter består i att med ett serviceinriktat och välkomnande bemötande hjälpa våra åskådare till rätta, upprätthålla en säkerhetsberedskap med betoning på sjukvård, brand och evakuering samt vara behjälpliga vid oförutsedda händelser.
Målet är att vid alla tillfällen erbjuda vår publik trygghet, säkerhet och service. Våra publikvärdar bär rosa västar och på varje läktare finns en läktaransvarig som bär blå väst. Tveka inte att kontakta våra publikvärdar under Ditt besök på arenan om det uppstår frågor. De är där för Din skull!

Läkare/Sjukvårdare
Vid varje allsvensk match finns minst två sjukvårdare som är legitimerade sjuksköterskor samt en matchläkare på plats på Borås Arena
Relevant sjukvårdsutrustning, inklusive hjärtstartare (defibrillator) finns lättillgänglig på Arenan på väl utmärkt plats. Sjukvårdarna kontrollerar inför varje match att sjukvårdsutrustning och hjärtstartare är komplett och funktionsduglig.

Räddningstjänst
Vid alla matcher i allsvenskan på Borås Arena finns minst fyra personer från räddningstjänsten på plats.

Ordningsvakter
Ordningsvakterna är vår primära resurs för att hantera säkerhetsrelaterade incidenter på arenan. Våra ordningsvakter bär blå uniform.

 

Kameraövervakning, visitation och rätten att neka tillträde till arenan

Kameraövervakning
Syftet med kameraövervakning på Borås Arena är att få extra stöd för att kunna förebygga brott, förhindra olyckor och för att få utredningsunderlag i händelse av ordningsstörningar eller andra förseelser. Borås Arena har tillstånd att kameraövervaka arrangemang och det finns ett väl utbyggt system med både fasta och rörliga kameror på läktare och vid entréer.

Visitation
Som arrangör ansvarar IF Elfsborg för säkerheten för Dig som åskådare i samband med match. Våra publikvärdar genomför därför visitation före inträde på arenan. Detta görs för att förhindra att pyrotekniska pjäser eller andra förbjudna föremål som kan användas som vapen ska föras in på arenan. Besökare är skyldiga att på begäran av IF Elfsborgs personal låta sig visiteras. Om någon vägrar visitation har föreningen rätt att neka personen inträde på arenan. Kom ihåg att detta är för Din säkerhets skull.

IF Elfsborgs befogenheter
IFE har som arrangerande förening rätt att neka den som är påtagligt berusad eller påverkad av droger tillträde till arenan.
Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som befaras störa ordningen äger inte tillträde till arenan.
Det är inte heller tillåtet att medföra alkohol eller andra droger, vapen eller potentiellt farliga föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor samt professionell kamera eller videoutrustning.
Observera att det inte heller är tillåtet att bära klädesplagg, flaggor, banderoller etcetera, som på något sätt uttrycker missaktning för exempelvis etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning med mera.

För fullständig information läs våra Ordningsregler

 

Utrymning av stadion

I händelse av en nödsituation kan arenan behöva evakueras med mycket kort varsel. (En evakuering kan uppkomma även vid andra situationer). Det finns en evakueringsplan som täcker evakuering både i samband med match och andra evenemang på arenan. En förutsättning för att vi ska kunna hantera en utrymning tryggt och säkert är att du som gäst respekterar att trappor och utrymningsvägar hålls fria. Våra funktionärer som arbetar vid evenemangen är välinformerade om evakueringsplanens innehåll för att snabbt kunna inta sina roller. Som gäst ska du följa funktionärernas anvisningar och så snabbt som möjligt lämna arenan den väg som anvisas.

Vår förhoppning är att Du som besökare ska känna dig trygg och säker på Borås Arena. Har Du åsikter eller tips om hur vi kan göra saker och ting bättre i detta avseende, kontakta gärna föreningens säkerhetsansvarige Jackie Kapronczai. 

 

Säkerhet

Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskan och Superettan kommer under säsongen fortsatt att jobba aktivt för att skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang på landets arenor. I de fall ordningsstörningar sker kommer fokus att ligga på säkerhetsarbetet och på att identifiera och lagföra de individer som gjort sig skyldiga till lagöverträdelser.

Matcherna i Allsvenskan och Superettan är ofta välbesökta och väl arrangerade. Merparten omgärdas av en hög stämning och fantastiska tifon. De allra flesta fotbollsmatcher genomförs utan misstanke om brott eller risker för besökare, men de individer som orsakar problem för polis och arrangörer kring vissa fotbollsmatcher på elitnivå skapar konsekvenser för alla besökare.

Inför säsongen har Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet tillsammans med polismyndigheten genomfört tre säkerhetskonferenser där säkerhetspersonal, SLO:er och evenemangspersonal i klubbarna i Allsvenskan och Superettan uppdaterats gällande säkerhetsarbetet på arenorna.

Inför säsongerna 2016 och 2019 uppdaterades ett antal direktiv kopplade till regelverket men efter pandemin där många matcher spelades utan publik så är det läge att påminna om vad som gäller på arenorna i Allsvenskan och Superettan.

När polisen presenterade sina fokuspunkter för säsongen 2022 så är det tydligt att dessa går väl ihop med elitfotbollens sätt att tänka.

Svensk fotboll genom Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll anser att samsyn och samverkan är helt rätt väg att gå i den här frågan, samt det faktum att polisen uttrycker att det är viktigt att fokusera på de allvarligaste störningarna och på de individer som begår brott snarare än den upplevda kollektiva exkluderingen.

Det övergripande målet blir att arbeta med att identifiera de individer som stör ordningen och verka för att dessa inte stör elitfotbollens evenemang. För Svensk Elitfotboll och klubbarna i Allsvenskan och Superettan innebär det även att:

Direktivet gällande bangers och utskjutande pyroteknik har funnit sedan 2016. Svensk fotboll har en nolltolerans mot bangers och utskjutande/kastad pyroteknik, eftersom bestående livslånga personskador för bland annat besökare, spelare och funktionärer kan uppstå.

Direktivet gällande obehöriga på spelplanen har funnit sedan 2018. Det säger att om någon obehörig befinner sig på innerplan och påverkar säkerheten och de sportsliga förutsättningarna kommer domaren att avbryta spelet.

I båda fallen så har arrangören en skyldighet att polisanmäla händelsen och båda föreningarna ska bistå i arbetet med att identifiera den/de skyldiga.

Personer som begår brott och som blir identifierade kommer att bli arrangemangsavstängda.

Fakta direktivet mot bangers och utskjutande pyroteknik:

Svensk fotboll har en nolltolerans mot bangers och utskjutande/kastad pyroteknik, eftersom bestående livslånga personskador för bland annat besökare, spelare och funktionärer kan uppstå.

Med bangers avses i detta fall all pyroteknik som avger en hög ljudeffekt.

Skulle något av ovanstående inträffa innan matchen eller i paus, ska arrangören omedelbart agera för att försäkra sig om situationen på arenan och i samråd med domaren vidta nödvändiga åtgärder. En speakertext skall läsas i samband med att bangers eller den utskjutande/kastade pyrotekniken briserar.

Vid förekomst av något av ovanstående under pågående match ska domaren stoppa matchen, genom ett kort uppehåll, så snart det kan ske utan att det får en sportslig påverkan, och arrangören vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder samt läsa upp en speakertext.

Här ska alltid en samverkan mellan arrangören och domaren ske.

Skulle något av ovanstående upprepas under matchen, ska domaren omedelbart avbryta och ett matchmöte genomföras. Matchmötet beslutar när, om och hur matchen återupptas.

Fakta direktiv gällande obehöriga på spelplanen:

Om någon obehörig befinner sig på innerplan och påverkar säkerheten och de sportsliga förutsättningarna kommer domaren att avbryta spelet.

Spelarna stannar kvar på plan och arrangören läser upp en speakertext.

Är de obehöriga på väg att lämna innerplanen återupptas spelet så fort samtliga lämnat innerplanen och säkerheten och sportsliga förutsättningar är tillgodosedda. Spelet återupptas igen när samtliga obehöriga lämnat innerplanen och säkerheten och de sportsliga förutsättningarna är tillgodosedda.

Om det finns obehöriga kvar tar domarna spelarna av plan och matchmöte genomförs. Matchmötet beslutar när, om och hur matchen återupptas.

Huvudpartners