Kommunikation/Media

Information om IF Elfsborg Media

Johannes Sandberg och Amanda Kjöllerström är huvudansvariga för mediebevakningen av våra A-lag och elitlag. Vill ni komma i kontakt med någon av våra spelare eller har frågor kring A- och/eller U-lag, kontakta i första hand Amanda eller Johannes på telefon eller mail.
Johannes Sandberg (föräldraledig): 0735180280, johannes.sandberg@elfsborg.se
Amanda Kjöllerström: 0706249101, amanda@elfsborg.se

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till IF Elfsborg och Borås Arena!

 

Övrigt

Riktlinjer kring användning av bilder från elfsborg.se

Vi har inga fria bilder på elfsborg.se utan förbehåller oss rätten till bilderna. För dig som söker bilder hänvisar vi till exempelvis Bildbyrån där man kan skapa ett konto och köpa bilder.

IF Elfsborgs elitlagspelare får använda sig av matchbilder på sig själva om de avtalat detta i samråd med ansvarig fotograf.

 

Riktlinjer kring användning av vår logotyp

Idrottsföreningen Elfsborg är en välkänd fotbollsförening med lag i allsvenskan och en omfattande ungdomsverksamhet. För att kunna bedriva denna verksamhet är man beroende av intäkter från sponsorer och försäljning av olika varor med IF Elfsborgs logotyp på, såsom klädesplagg, handdukar, mobilskal, block, kalendrar muggar etc. Försäljningen av varor sker uteslutande genom Intersport på licens från IF Elfsborg.

IF Elfsborgs logotyp är sedan september år 2000 registrerat som varumärke hos Patent- och Registreringsverket (reg.nr. 339844). Registreringen innebär att IF Elfsborg enligt lag har ensamrätt till varumärket och ingen annan får använda varumärket eller märken som liknar detta utan tillstånd från IF Elfsborg. Som användning räknas bl.a. att bjuda ut varor med varumärket till försäljning, föra ut dem på marknaden eller lagra dem för dessa ändamål men även att förse varor eller förpackningar med varumärket. Det är således inte endast den som utan tillstånd från IF Elfsborg som köper in och säljer varor med varumärket som gör intrång i IF Elfsborgs ensamrätt till varumärket. Även den som anbringar varumärket vidare gör sig skyldig till varumärkesintrång.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår varumärkesintrång är enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen inte bara skyldig att betala skälig ersättning för nyttjandet av varumärke utan är även skyldig att ersätta den skada som intrånget medfört. När ersättning bestämts ska hänsyn bl.a. tas till utebliven vinst, den vinst som den som begått intrånget gjort, skada på varumärkets anseende, ideell skada samt IF Elfsborgs intresse av att intrång inte begås.

Tyvärr förekommer det att andra utan tillstånd från IF Elfsborg använder varumärket i eget vinningssyfte till skada för IF Elfsborg, dess medlemmar och verksamhet. För att kunna fortsätta med verksamheten måste föreningen försvara sin ensamrätt till varumärket. IF Elfsborg har därför beslutat att informera om föreningens varumärkesrätt och uppmärksamma olika aktörer som verkar i branscher där produkter som kan tänkas innehålla varumärket förekommer för att på så sätt försöka stävja otillåten användning innan den sker. IF Elfsborg ber Er därför att kontakta oss, om ni uppmärksammar otillåtna produkter innehållandes föreningens varumärke eller om ni är osäkra på om användning är tillåten. Vi ber er också informera oss om någon erbjuder er att köpa sådana produkter eller vill att ni anbringar varumärket på olika produkter.

Om IF Elfsborg uppmärksammar att varumärkesintrång förekommer är det föreningens avsikt att tillgripa de rättsliga medel som står till föreningens förfogande mot den som begår varumärkesintrång inkluderande även skadeståndstalan.

 

Kontakta IFE Media

Huvudpartners