Värdegrund

IF Elfsborg vill vara en förening i  ständig utveckling och med en verksamhet i framkant som skapar sportslig framgång och samhällsnytta. Allt vi gör bottnar i vår föreningskultur och våra värderingar. Redan under 2018 inleddes ett gediget och noggrant arbete med att ta fram och implementera IF Elfsborgs nya värdegrund. Arbetet bedrevs av representanter från vårt herrlag, Guliganerna, ungdomsverksamheten, styrelsen och kansliet. Representanterna ansvarade i sin tur över att förankra de olika stegen inom sina respektive grupperingar.

Värdegrunden presenterades för första gången under medlemsmötet i december 2019 och bygger på arbetsgruppens gemensamma uppfattningar och värderingar som ska påminna oss om vilka vi är och vilka vi vill vara. Värderingar som ska leda oss i såväl vision som daglig verksamhet och som ska finnas som ett stöd när vi fattar beslut och väljer vår väg framåt.

IF Elfsborgs värdegrund bygger på värdeorden tillsammans, utmanare, stolthet. Ord som ska genomsyra hela vår verksamhet, från våra ungdomslag och A-lag, till våra medlemmar, supportrar och vårt arbete ute i samhället.

TILLSAMMANS
Genom fotbollen och vårt samhällsengagemang samlar vi människor med olika bakgrunder.
Oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, fysisk eller psykisk förutsättning är IF Elfsborg och Borås Arena en mötesplats för alla.

UTMANARE
Vi utmanar oss själva och andra genom att tänka i nya banor och på nya och annorlunda sätt.
Vi tar vara på det unika. Därmed blir vi föregångare och förebilder. Detta kan gälla alltifrån sportsliga ambitioner till nya mötesplatser, framtidens samhällsengagemang, det moderna sportkontoret, supporterinitiativ.
Våra verktyg heter engagemang, innovation, mod, ansvar, driv, nyfikenhet, transparens, involvering och öppenhet.

STOLTHET
Vi är stolta över vår historia och det engagemang vi skapar.
Vi står tillsammans i med- och motgång.
Vi vinner, förlorar och kämpar tillsammans
både på och utanför planen. Både inom fotbollen
och i vårt samhälle.

VI ARBETADE MED VÄRDEGRUNDEN
Camilla Carlsson, Christopher Mcvey, Eric Sjölin, Erika Österlund, Ingela Carlsson, Isak Edén, Jan Ryrlén, Johan Fälth, Nadja Bengtsson, Patrik Lövhage, Samuel Holmén, Sara Karlén, Ulf Helge, Vedad Aganovic.

Huvudpartners