Supporterrelationer

Supportrarna är vårt viktigaste stöd. Deras närvaro skapar och ger oss möjlighet att vinna matcher både på och utanför planen. IF Elfsborg jobbar för en positiv supporterkultur och ser vårt samarbete som oerhört viktigt. Tillsammans med fälttjänst och polis arbetar vi främst med unga supportar som vi ger stöd och vägledning.

Vi lägger fokus på förebyggande arbete genom supporterdialog för att förstå och respektera varandras åsikter och syften. Genom vår Supporter Liaison Officer (SLO)* arbetar vi med service och bemötande, både mot hemma- och bortasupportrar för att skapa en bra och trygg upplevelser i Borås och på Borås Arena. IF Elfsborg har som ambition att en SLO skall finnas tillgänglig på alla föreningens tävlingsmatcher, hemma som borta. Från och med säsongen 2012 ställer UEFA krav på att det ska finnas en SLO i varje allsvensk klubb. I IF Elfsborg är Emmelie Andersson SLO.

*SLO, Supporter Liaison Officer – en person som fungerar som en slags ”bro” mellan förening och supporterled och syftar till att förbättra dialogen och samverkan mellan klubbarna och deras supportrar.

LikaOlika

I början av säsongen 2015 drog Guliganerna i samarbete med IF Elfsborg och Borås Stad, igång projektet LikaOlika. Syftet var att med fotbollen som verktyg förenkla vardagen för nyanlända flyktingar, främst från Syrien samt inkludera så många som möjligt i gemenskapen runt fotbollen.

Under 2015 kunde omkring 800 människor som annars inte skulle haft möjlighet att gå på fotboll se IF Elfsborg spela och dessutom få en chans att integreras i samhället. LikaOlika är ett inkluderingsprojekt varför biljetterna även är ämnade till exempelvis skolungdom och personer med dålig ekonomi.

Under våren 2015 kunde Guliganerna tack vare givmilda Elfsborgsupportrar som tillsammans skänkt hela 45 000 kronor, köpa 75 seriebiljetter för och på så sätt ge 75 personer varje match möjlighet att nyttja platserna. Av de 75 platserna är 25 fasta platser till flyktingar via Borås Stads fadderverksamhet och 50 biljetter avsedda för ändamål som stöttar ekonomiskt och socialt utsatta personer.

Övrigt

• Vi stöder Tifogruppen och Unga Supportrar.
• Vi arbetar tillsammans med fälttjänsten.
• Vi anordnar Vi Tillsammans-resor ihop med Guliganerna.
• Vi anordnar årligen Djurparksdagen som varje år har omkring 12 000 besökare.
• Vi arbetar för en inkluderande läktarmiljö sär syftet är att stärka gemenskapen.
• Vi arbetar mot homofobi och rasism.
• Vi har löpande supporterdialogmöten.

 

Bli kontaktad av oss

Huvudpartners