Press/ackreditering

Vem kan ansöka om ackreditering?
• Sportjournalister med giltig presslegitimation utfärdat av Svenska Journalistförbundet
• Sportjournalister med giltigt AIPS-kort
• Övriga journalister efter anmälan av det medieföretag man representerar
• Utöver detta kan IF Elfsborg bevilja ackreditering efter individuell prövning

Ackrediteringen skickas av varje mediahus/redaktion till Amanda Kjöllerström ( ackreditering@Elfsborg.se ) senast två dagar före match.

Vilka får plats?
Utöver rättighetsinnehavarna prioriteras media enligt de protokoll som har tagits fram av klubbarna inom Svensk Elitfotboll. På grund av detta och de tidigare nämnda begränsningarna kommer tyvärr vissa som önskar inte att få tillstånd att närvara


När du kommer hit
Parkering för arbetande press/media finns framför Sjuhäradshallen, utanför vårt kansli.
Anmälan/avprickning samt uthämtning av ackrediteringsbricka sker under denna period inne i receptionen på Borås Arena. Observera att ankomst till arenan ska ske 60-15 minuter innan matchstart

Pressläktare
På Borås Arena
 finns det 58 ordinarie platser för arbetande journalister. Det finns eluttag samt Wi-Fi ute på pressläktaren

Pressrum
Ligger i anslutning till våra pressläktare. Det finns även en trappa från innerplan direkt upp i pressrummet som framförallt är avsedd för fotografer. Vi ser helst att allt arbete sker ute på pressläktaren då utrymmet i mediacentret är begränsat. På balkongen ovanför pressläktaren finns enklare förtäring, där finns också laguppställningarna.

Presskonferens och intervjuer
Presskonferens hålls 15-20 minuter efter match inne i pressrummet. Vår personal ser till att de spelare ni önskar intervjua kommer till intervjupositionen så snart det går. Rättighetsinnehavare har förtur.

 

Huvudpartners