Nätverksträff Social hållbarhet

Publicerad: 2022-05-05 11:09, Uppdaterad 2022-05-06 12:02

För idrottsföreningen Elfsborg är samhällsengagemanget en stor del av verksamheten. Via alla våra projekt ute i skolor, på arbetsplatser, bland barn, ungdomar och äldre tar vi ett tydligt ansvar för våra medmänniskor. Tillsammans engagerar vi, sprider kunskap och är med och skapar ett bättre samhälle byggt på glädje, delaktighet och gemenskap.

Under onsdagen arrangerade IF Elfsborg en nätverksträff för våra partners. Med inriktning socialt hållbarhetsarbete berättade IF Elfsborgs samarbetspartner Bostäder i Borås om hur de jobbar långsiktigt och praktiskt med sitt sociala hållbarhetstänk.

Som representanter från Bostäder i Borås fanns kommunikationschef Sophia Jonsson samt verksamhetsutvecklare Genc Avdiu på plats. Samtalet leddes av IF Elfsborgs CSR-ansvarig Vedad Aganovic.

Tillsammans samtalades det om vikten av att fler aktörer samarbetar för ett bättre och tryggare Borås. Det lyftes samtidigt upp flera positiva erfarenheter och projekt som AB Bostäder och IF Elfsborg drivit tillsammans. Bland annat om projektet där 50 ferieungdomar sysselsattes genom idrott och fritid under ett sommarlov.

Avslutningsvis öppnades det upp för frågor till IF Elfsborgs alla partners. Här ställdes de frågor och det kom även önskemål om att bli delaktiga i framtida projekt.

Under avslutande mingel skapades många nya idéer och konstellationer av samarbeten företag emellan.

Läs mer om vårt sociala hållbarhetsarbete

Huvudpartners Officiella sportleverantörer